0 Comments
เครื่องวัด flow meter

เครื่องวัด Flow meter คืออะไร ทำงานอย่างไร?

วันนี้ PICO จะพาทุกคนมารู้จักกับ เครื่องวัด Flow meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลนั่นเอง ว่ามันคืออะไร แล้วทำงานอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ  Flow meter คืออะไร?  Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ และ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล หรือ Fluid ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ โดยปกติจะไม่วัดค่าได้แบบตรง ๆ แต่จะอาศัยการวัดค่าความเร็วของการเคลื่อนที่จากของไหล ซึ่งเกิดจากค่าความดันจาก 2 จุด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลจากของไหล ถ้าหากความดันฝั่งใดมีความดันที่มากกว่า ก็จะดันให้ของไหลนั้น ไหลไปยังฝั่งที่มีค่าความดันต่ำกว่า และ นำค่าความเร็วมาคูณกับพื้นที่หน้าตัด ก็จะได้เป็นค่า อัตราการไหลออกมา ส่วนของไหล หรือ Fluid ที่เราพูดมาข้างต้นนั้นก็คือ สสารที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตามภาชนะที่ใส่ บรรจุ หรือ ลำเลียง โดยอาศัยแรงของภาชนะเหล่านั้น ในการบังคับรูปทรงของ ไหล […]